Stop & Shop -Smithtown

291 West Main Street
Smithtown, NY 11787