Smithtown Toyota

360 Jericho Turnpike
Smithtown, NY 11787